Ons zorgproces

De eerstelijns zorg in Nederland is vooral ingericht op het behandelen van pijnplekken vanuit klachtenbeelden, waarmee de wetenschap en de therapeut bekend zijn. Een deel van de mensen is daarmee geholpen. Een groot deel echter niet.

Bij Evolution Fysiotherapie is de zorg erop gericht om u als individu van uw klachten af te helpen, zodat u weer kan doen wat u wil. Daarbij stellen wij een grondige diagnose en kijken ook naar leefstijl, voeding en andere gewoontes. 

Wij vertellen u graag meer over ons zorgproces.

Hoe ziet ons zorgproces eruit?

Wij starten met een intakegesprek om uw persoonlijke situatie, goed in kaart te brengen. Onze ervaren therapeuten zijn erin getraind om naast de klacht, ook omgevingsfactoren goed helder te krijgen. 

Zo komt het voor dat wij niet manueel behandelen, maar met een juiste diagnose, herstel belemmerende factoren wegnemen. De belangrijkste factor in uw herstel, is immers uw lichaam zelf. 

Binnen drie behandelingen moet er verandering komen in uw klachten. Zo niet, dan moet een nieuwe diagnose worden gesteld en is een ander behandelplan nodig. 90% van onze patiënten kan na een effectief behandeltraject weer doen wat hij wil.

Stap 1

Intakegesprek

Uitgebreid intakegesprek met een van onze ervaren therapeuten. Juiste diagnose bepalen.

Stap 2

Behandelen

Herstelbelemmerende
factoren wegnemen en/of behandelen.

Stap 3

Evaluatie

Na 3 behandelingen een evaluatie. De klachten moeten minder aanwezig of weg zijn.

Stap 4

Nieuwe diagnose

Eventueel een nieuwe diagnose. Wanneer er geen verandering is moet er een nieuwe diagnose worden gesteld.

Het lichaam heelt zichzelf

Het belangrijkste en meest effectieve werk wat een fysiotherapeut kan doen voor uw lichaam, is het wegnemen of verminderen van factoren die het herstel belemmeren. Of  omstandigheden creëren waarin herstel juist bevorderd wordt. 

In onze behandeltrajecten worden diagnose, handmatige behandelen en advies voor zelfmanagement ingezet om uw lichaam duurzaam klachtenvrij te krijgen. Immers, het lichaam heelt zichzelf.

Diagnose-evolution
×